Gimiau 1973 m. sausio 19 d. Kaune. 1980–1988 metais mokiausi Kauno 42-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Pilėnų). 1988–1992 m. – Marijampolės aukštesniojoje pedagoginėje muzikos mokykloje, Kauno skyriuje. 1993–1998 m. studijavau Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete vaikystės pedagogiką, kur man buvo suteiktas bakalauro laipsnis. 1998–2000 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje įgijau edukologijos magistro laipsnį. 1992 metais pradėjau dirbti Kauno apskrities ugdymo ir globos centre vaikų veiklos organizatorei kitose pareigose,o nuo 2000 m. - direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 2000 m. įgijau I vadybinę kategoriją. Taip pat nuo 2000 m. dirbau Lietuvos kūno kultūros akademijoje lektorės pareigose. Nuo 2006 m. iki 2012 m. liepos 10 d.  – Lietuvos Respublikos Seimo narės B. Vėsaitės padėjėja – sekretorė.

Nuo 1994 m. dalyvauju visuomeninėje nevyriausybinių vaikų ir jaunimo organizacijų veikloje, esu Lietuvos sakaliukų sąjungos Garbės narė, buvau Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narė. Nuo 1996 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narė, nuo 2002 m. – tarybos narė, o nuo 2011 m. – prezidiumo narė. Socialdemokračių moterų sąjungos narė, pirmininkės pavaduotoja. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė, Kauno politikių klubo „Milda“ (Moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti) narė, o 2006 m. – prezidentė.  2009 m. tapau Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno miesto skyriaus pirmininke.

2005–2006 m. buvau Kauno apskrities švietimo tarybos narė. Dalyvavau tarptautiniuose projektuose, seminaruose Didžiojoje Britanijoje, Danijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Švedijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Rusijoje, stažavausi Švedijoje. Kartu su kitais bendraautoriais parengiau ir publikavau mokslinius straipsnius Lietuvos ir užsienio mokslo pripažintuose žurnaluose, skaičiau pranešimus seminaruose, konferencijose.

2007 m. išrinkta į Kauno miesto savivaldybės tarybą, buvau Kultūros, bendruomenių ir savivaldos plėtojimo komiteto pirmininko pavaduotoja, 2011 metais antrą kartą perrinkta į Kauno miesto savivaldybės tarybą dirbau Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkės pavaduotoja. Nuo 2012 metų liepos 12 d. – mero pavaduotoja. Veiklos sritys: ekologinė plėtra ir investicijos, aplinkos gerinimas ir ekologija, miesto ūkis, savivaldybės turto ir statybų priežiūrą, architektūra ir urbanistika, verslo skatinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas.

2012 m. iki 2016 m. buvau išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimą. Buvau Lietuvos Socialdemokratų partijos frakcijos narė,  Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko pavaduotoja bei daugelio parlamentinių ir tarpparlamentinių grupių narė. Kartu su bendraminčiais įsteigiau ir vadovavau „Gyvūnų gerovės ir apsaugos“ parlamentinei grupei.

Esu Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narė.

Nuo 2016 gruodžio 27 dienos dirbu Kauno m. mero patarėjos pareigose.

Laisvalaikį patinka leisti gamtoje, keliauti, rūpinuosi beglobiais gyvūnais, mėgstu rankdarbius, laisvalaikį taip pat skiriu socialinei, filantropinei veiklai.

 

Save

Save

Save